Eldorádo

standard

KNÍRAČ STŘEDNÍ - STANDARD SCHNAUZER - MITTELSCHNAUZERPřevzato ze stránek: www.infoschnauzer.com

KNÍRAČ STŘEDNÍ - STANDARD SCHNAUZER - MITTELSCHNAUZER


FCI – Standard N. 182 / 11. 08. 2000 / Německo

Původ: Německo

Datum publikování platného originálního standardu: 06. 04. 2000
Použití: Domácí a doprovodný pes.

KLASIFIKACE FCI:
Skupina 2: Pinčové, knírači, molosoidní plemena, švýcarský salašnický pes a jiné rasy.
Sekce 1: Pinčové a knírači.
Bez pracovních zkoušek.

KRÁTKÝ HISTORICKÝ NÁSTIN:

Původně se knírač používal v oblasti jižního Německa jako stájový pes, ve společnosti koní se totiž cítil obzvláště příjemně. S horlivostí sobě vlastní číhal na všechny hlodavce, které obratem ruky zabíjel, což mu v lidové mluvě brzy vyneslo jméno krysař. Po založení Klubu pinčů a kníračů v roce 1895 byl veden jako hrubosrstý pinč.

OBECNÁ PŘEDSTAVA VZHLEDU:

Středně velký, silný, spíše svalnatý než štíhlý, hrubosrstý.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:

• Kvadratická stavba těla, přičemž kohoutková výška odpovídá přibližně tělesné délce. • Celková délka hlavy (od špičky nosu po týlní hrbol) odpovídá polovině délky hřbetu (od kohoutku po nasazení ocasu).

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA):

Typickými povahovými rysy jsou živý temperament spojený s uvážlivým klidem. Charakteristická je jeho dobrácká povaha, hravost a příslovečná přítulnost ke svému pánovi. Je velmi milý k dětem, nepodplatitelný, ostražitý, přesto však není uštěkaný. Vysoce vyvinuté smyslové orgány, chytrost, schopnost výcviku, nebojácnost, vytrvalost a odolnost vůči povětrnostním vlivům a nemocem, dávají knírači veškeré předpoklady, která má vynikající rodinný, hlídací a doprovodný pes s povahovými vlastnostmi psa služebního.

HLAVA: HORNÍ ČÁST HLAVY:

Lebka: Silná a protáhlá, bez silně vystupujícího týlního hrbolu. Hlava má korespondovat se sílou psa. Čelo je ploché a bez vrásek, rovnoběžné se hřbetem nosu. Stop: Výrazně se rýsuje pod obočím.

OBLIČEJOVÁ PARTIE LEBKY:

Čenich: Špička čenichu je dobře vyvinutá, s velkými otvory a je vždy černá. Morda: Končí v tupém klínu. Hřbet nosu je rovný. Pysky: Černé, pevné a hladké, přiléhající k čelisti, koutky pysků jsou uzavřené. Čelisti / chrup: Silná horní i dolní čelist. Úplný nůžkový skus (42 zubů shodně se zubním vzorcem) je silně vyvinutý, dobře uzavřený a čistě bílý. Žvýkací svaly jsou silně vyvinuté, avšak silně vyvinuté líce nesmí narušovat obdélníkový tvar hlavy (včetně vousu). Oči: Středně velké, oválné, směřující dopředu, tmavé s živým výrazem. Víčka dobře přiléhají. Uši: Klopené, vysoko nasazené, ve tvaru ”V”, vnitřní okraje uší přiléhají k lícím a jsou stejnoměrně nesené, vpředu jsou otočené směrem ke spánku, přičemž paralelní ohyb nemá přečnívat nad temenem.

KRK: Silná a svalnatá šíje je vznešeně klenutá. Krk přechází harmonicky v kohoutek. Je výrazně nasazený, štíhlý, ušlechtile zahnutý a přiměřený k síle psa. Kůže na hrdle je napjatá a bez záhybů.

TĚLO:

Horní linie: Vychází od kohoutku, spadá lehce dozadu. Kohoutek: Tvoří nejvyšší místo horní linie.
Hřbet: Silný, krátký a rovný.
Bedra: Krátká, pevná a hluboká. Vzdálenost od oblouku posledního žebra ke kyčelnímu kloubu je krátká, aby pes působil kompaktně.
Záď: V lehkém zaoblení přechází nenápadně v nasazení ocasu.
Hrudník: Mírně široký, v příčném řezu oválný, sahá až k loktům. Předhrudí je tvořeno výrazně hrudní kostí. Dolní linie a břicho: Slabiny nejsou příliš vtaženy, s dolní částí hrudního koše tvoří vznešenou linii.

OCAS: Přirozeně ponechán.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:
Všeobecně: Přední končetiny jsou při pohledu zepředu zavalité, rovné a ne úzce stavěné. Předloktí je při pohledu ze strany rovné.
Plece: Lopatka přiléhá těsně k hrudnímu koši, po obou stranách lopatky je dobré osvalení. Nahoře přesahuje lopatka trnové výběžky hrudních obratlů. Je-li pokud možno šikmá a dobře zpětně uložená, činí úhel k horizontále cca. 50?
Rameno / nadloktí: Přiléhá dobře k trupu, je silné a svalnaté, úhel s lopatkou cca. 95° – 105°.
Loket: Dobře přiléhající, ani vybočený ani vtočený. Předloktí: Při pohledu ze všech stran absolutně rovné, silně vyvinuté a dobře osvalené.
Zápěstí: Silné, stabilní, od struktury předloktí se odlišuje v nepodstatné míře.
Záprstí: Při pohledu zepředu kolmé, při pohledu ze strany svírá s podkladem lehce šikmý úhel, silné a lehce pružné. Přední tlapky: Krátké a kulaté, těsně semknuté a klenuté (kočičí tlapky) s krátkými tmavými drápy a tuhými polštářky.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
Všeobecně: Při pohledu ze strany jsou stavěné šikmo, při pohledu zezadu probíhají rovnoběžně, bez úzkého postavení.
Stehno: Mírně protáhlé, široké a silně osvalené.
Koleno: Není ani vybočené ani vtočené.
Lýtko: Dlouhé a silné, šlachovité, přechází v silný patní kloub – hlezno.
Patní / hlezenní kloub: Výrazně zaúhlený, silný, stabilní, není ani vybočený ani vtočený.
Nárt: Krátký, směřuje kolmo k podkladu.
Zadní tlapky: Prsty jsou krátké, klenuté a těsně semknuté; drápy jsou krátké a černé.

POHYB: Pružný, elegantní, obratný, volný a prostorný. Přední končetiny se pohybují pokud možno daleko dopředu, zadní končetiny poskytují – spolu s širokým akčním rádiem a náležitou pružností – potřebnou posuvnou sílu. Přední končetina jedné a zadní končetina druhé strany jsou dopředu vedeny současně. Hřbet, vaz i klouby jsou pevné.

KŮŽE: Na celém těle těsně přiléhá.

OSRSTĚNÍ

Srst: Srst má být drátovitě tvrdá a hustá. Skládá se z husté podsady a tvrdých pesíků, které dobře přiléhají k tělu. Pesíky však nesmí v žádném případě být příliš krátké. Jsou drsné a dostatečně dlouhé, aby se dala prověřit jejich kvalita. Nesmí být ani rozcuchané ani zvlněné. Srst na končetinách nebývá často až tak tvrdá. Srst na čele a na uších je krátká. Typickým znakem je nepříliš měkký vous a husté obočí, které lehce zastiňuje oči.

Barva:
• Čistě černá s černou podsadou.
• Pepř a sůl.
Chovným cílem zbarvení pepř a sůl je střední tónování s rovnoměrně rozloženým, dobře pigmentovaným pepřením a šedou podsadou. Přípustné jsou barevné nuance od ocelově šedé až po stříbrošedou. Veškerá hra barev musí vykazovat tmavou masku, která podtrhuje celkový výraz, a musí harmonicky korespondovat s příslušným barevným rázem. Zřetelné světlé odznaky na hlavě, hrudi a končetinách jsou nežádoucí.

VÝŠKA A VÁHA:

Kohoutková výška: Psi a feny: 45 až 50 cm.
Váha: Psi a feny 14 až 20 kg.

VADY: Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být považována za chybu, jejíž hodnocení by mělo být v přesném poměru ke stupni odchylky.

Zvláště:
• Celkově příliš malá nebo krátká hlava.
• Těžká nebo kulatá hlava.
• Vrásky na čele.
• Krátká, špičatá nebo úzká morda.
• Klešťový skus.
• Silně vystupující líce nebo lícní kosti.
• Světlé, příliš velké nebo kulaté oči.
• Nízko nasazené nebo velmi dlouhé, různě nesené uši.
• Volná kůže na hrdle.
• Podbradek, úzký krk.
• Příliš dlouhý, protáhlý nebo měkký hřbet.
• Kapří hřbet.
• Spáditá záď.
• Nasazení ocasu překlopené směrem k hlavě.
• Dlouhé tlapky.
• Mimochod.
• Příliš krátká, dlouhá, měkká, zvlněná, zvlněná, huňatá, hedvábná, bílá nebo flekatá srst, či jiné barevné příměsi.
• Hnědá podsada.
• U zbarvení pepř a sůl – úhoří pruh a černé sedlo.
• Odchylka do 1 cm nad a pod daný výškový limit.

Těžké vady:
• Nemotorná nebo lehká, nízká nebo vysokonohá stavba.
• Obrácený pohlavní výraz (např. samčí u feny).
• Vybočené lokty.
• Strmé nebo sudovité postavení zadních končetin.
• Vtočený hlezenní kloub.
• Odchylka o více než 1 cm a méně než 3 cm nad a pod daný výškový limit.

Vylučující vady:
• Znetvoření jakéhokoliv druhu.
• Vadný typ.
• Vada skusu jako podkus, předkus, nepravidelný skus.
• Hrubé vady v jednotlivých oblastech jako vada stavby, srsti a barvy.
• Odchylka o více než 3 cm nad a pod daný výškový limit.
• Plaché, agresivní, zlé, přehnaně nedůvěřivé, nervózní chování.

Poznámka: Psi musí mít dvě viditelně vyvinutá varlata, která se celá nacházejí v šourku.

webdesign pro vašeho pejska moonbarks | © by www.eldoradogrande.cz